SERVIS JÍZDNÍCH KOL, KOČÁRKŮ A KOLOBĚŽEK DOČASNĚ UZAVŘEN !!!

Kategorie

BRNĚNSKÉ CYKLOSTEZKY - odkud kam?

Cyklostezky a vůbec cyklistická doprava na území města Brna, to je ………...

Článek však nemá být směřován ke kritice stávajícího stavu, ale k lidem, co by rádi cestovali za zaměstnáním, za vzděláním, či za zábavou v našem městě bez toho, aby byli přímo ohrožováni motorovými vozidly. A taky pro ty, co už prozkoumali mapy s brněnskými cyklostezkami a nejsou z této změti zrovnamoudří. Ono, při prvním pohledu na „zdánlivě“ na sebe nenavazující stezky, se zatočí hlava každému neznalému situace.

Předně si ujasníme (jen povrchně), jaký je rozdíl mezi stezkou pro cyklisty, cyklotrasou a cykloturistickou trasou.

Stezka pro cyklisty 

- je dle zákona č. 361/2000 Sb. označena svislou dopravní značkou C8a (příp. C9a a C10a - vč. chodců) a platí na ní pohyb, který opět upravuje tento zákon. Do tohoto výčtu můžeme zanést i vodorovnou značku „Jízdní pruh pro cyklisty“ (V14), kde platí podobná ustanovení jako u „Stezky pro cyklisty“.

Cyklotrasa 

- tyto trasy vedou vesměs po zpevněných cestách a silnicích s menším provozem. Jsou značeny výrazně žlutými dopr. značkami se symbolem cyklisty a číslem trasy (dopr.zn.č. IS 19a až IS 21c). I zde platí ustanovení zák.č. 361/2000 Sb., ovšem trošku odlišně než pro pohyb na Stezce pro cyklisty.

Cykloturistická trasa 

- vede převážně po polní, nebo lesní cestě a terénem. Jsou značeny značkami podobnými těm turistickým, jen vrchní a spodní pruh má žlutou barvu. Pohyb po těchto trasách je upraven zákony vztahujícími se k užívání lesů, pohybu v chráněných oblastech atd. Jak je tomu s hustotou cyklostezek a cyklotras (dále jen CS) na území města Brna nám můžou pro lepší navigaci a přehlednost, posloužit tyto dva podrobné odkazy: http://www.brnonakole.cz/cyklomapa-brna/ velmi zajímavého sdružení Brno na kole a http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/turista-volny-cas/infomaterialy_ke_stazeni/Cyklomapa/5584_Brnocyklomapa_2.jpg neméně zajímavého portálu Magistrátu města Brna (zde se nenechte mýlit zdánlivou hustotou tras v ulicích města a dobře prostudujte legendu vpravo nahoře).

1 a 2. trasa: 

jak je patrno z náhledů, tak hlavní stavební kámen CS nám tvoří vydařené písmeno „Y“. CS je situována do údolí řek Svratky (zn.č.1) a Svitavy (zn.č.5). Pomyslný začátek pro území Brna je u soutoku zmíněných řek, hned u hyper super nákupního komplexu Olympia. Za basebollovým stadionem, ul. Sokolova, si můžete rozmyslet, zda zvolit směr na Obřany, nebo na Brněnskou přehradu. Vyjma pár bezpečných přejezdů frekventovaných silnic, jedete mimo provoz v poměrně krásném prostředí. Na zajímavých místech jsou i odpočívadla, takže kdo se zrovna nežene do práce, může podstoupit kochání se okolím. No a to je ze souvislé, nepřerušované CS na území Brna vše! Následují nahodile ledabyle rozházené spojovačky (viz. modré, resp. červené plné čáry na mapách). Ale aspoň něco! Když si vzpomenu před pár lety na moje cesty dopráce z Jehnic do Bohunic…… Horské kolo bylo na místě.

3. trasa: 

slušně dlouhý úsek CS se nám vytvořil přes královopolský tunel až do středu města - začneme u Rosického náměstí - Královopolská (bacha na Přívratu, chodci neví, co znamená na chodníku pruh pro cyklisty a bezhlavě se ženou na zastávku MHD) - Sv. Čecha (tady se dá odbočit za obch. centrem Edendoprava a kolem ul. Hradecká se dostat do Žabovřesk) - Chodská - Botanická.

4. trasa: 

od středu města z ul. Bašty až na ul. Jihlavskou v Bohunicích; na Nových sadech pozor na pruh sdílený s taxíky a přejezd Vídeňské, kde bych osobně nespoléhal na přejezd pro cyklisty (dopr. zn. V8).

5 a 6. trasa: 

poměrně potěšující, nebo ulehčující CS jako součást vozovky (dopr.zn. V14), a to do nejprudší části ulice Úvoz (od Pekařské po Tvrdého; v mapách ještě neoznačena) a od Moravského nám. po ulici Kounicova na křižovatku s Kotlářskou (v obou směrech).

7. trasa: 

obousměrná CS Hlinky - Pisárky - Ant. Procházky (ulice Hlinky ne celá, pozor na to!); taky buďte ve střehu na mimoúrovňové křižovatce Pisárky. Někteří řidiči mají při odbočování doprava sklopené zrcátko tak, že vidí max. 20cm od vozidla.

8. trasa: 

ještě jedna docela dlouhá CS vede v Bohunicích od ul. Vinohrady do Nového Lískovce po Petra Křivky na konečnou trolejbusu.

a další: 

různé útržky CS např. z Chrlic do Tuřan (pozor při sjíždění z CS směrem od Tuřan do vozovky!); ve Slatině po ul. Tuřanka (pěkně široký pruh); Slatina ul. Mifkova; ul. Okružní (horní část) na Lesné; Hrnčířská - Rybníček kolem rozpadajícího se Boby centra; v Bystrci od Laštůvkové do prostoru za ulicí Kachlíkovou (neznám, nevím); úsek Technické muzeum - Technologický park v Králově poli.

Z výčtu CS je to tak zhruba vše. Doufejme, že se do konce století podaří tyto stávající cesty pospojovat, aby i neznalí různých „únikovek, zákoutí, spojek, vychytávek“ mohli relativně bezpečně cestovat a dopravovat se na kole po tak krásném a hlavně členitém městě, jako je Brno.

Horská kolatrekingová kola, ale i elektrická kola skvěle na cyklostezkách využujete.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Pečujeme o weby