SERVIS JÍZDNÍCH KOL, KOČÁRKŮ A KOLOBĚŽEK DOČASNĚ UZAVŘEN !!!

Kategorie

Obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi internetovou prodejnou BS Bike, Březina Jiří (se sídlem Jilmoví 5, 59261, Pernštejnské Jestřabí, IČO: 76 17 11 24, DIČ: CZ7205043835) a spotřebiteli. Uvedené obchodní podmínky se řídí nařízeními dle Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon č. 455/1991 Sb. o Živnostenský zákon.

II. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu jsou cyklistická kola a doplňky (např. batohy, brašny, nářadí, oblečení, obuv, příslušenství atd.) tak, jak jsou rozlišeny na www.bs-bike.eu.

III. Objednávka zboží

 • Kupní smlouva je uzavřena na základě odeslání objednávky spotřebitelem učiněné na tomto eshopu. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu atd.) změnit dodací a platební podmínky. V tomto případě, bude spotřebitel dodavatelem kontaktován (emailem, nebo telefonicky) a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele.
 • Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O této skutečnosti bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou, nebo telefonicky. 
 • Nákup v internetovém obchodě není podmíněn registrací spotřebitele. Provedenou registrací a jejím schválením, vzniká spotřebiteli možnost využít automatického bonusu -5% z ceny objednaného zboží (zobrazí se přímo v ceně vystaveného zboží). Tuto registraci a její aktivaci schvaluje výhradně provozovatel eshopu BS Bike. 
 • Nabídka zboží na webových stránkách je platná až do odvolání této nabídky dodavatelem.
 • Obrázky k jednotlivým produktům mají informativní charakter. Zejména výbava jízdních kol, se může lišit od popisu, který se nachází pod obrázkem zboží. 
 • Zakoupené jízdní kolo zasíláme seřízené tak, aby bylo po vybalení z přepravního obalu použitelné k jízdě. Z důvodu přepravy jsou u zakoupeného kola demontovány pedály, představec s řidítky a přední kolo, a toto je pečlivě zabaleno do krabice. Po vybalení je proto nutné tyto části namontovat, přičemž věnujte maximální pozornost k dotažení řídítek v představci, u pedálů pozor na levý a pravý závit a řádně "usaď te" přední kolo do vidlice. Při špatném dotažení hrozí nebezpečí úrazu. Před použítím si důkladně pročtěte přiložený Návod k obsluze!

 

IV. Kupní cena

 • Všechny ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH. V případě zaslání zboží bude k ceně zboží připočtena cena za dopravu (viz. způsob dopravy). 
 • Jakékoliv uvedené snížení cen na zboží nelze vzájemně sčítat, včetně bonusů poskytnutých z věrnostních karet, dárkových a výherních poukazů a z pojištění jízdního kola. Vyjímku tvoří pouze registrační bonus, který je promítnut již do ceny zboží v případě schválení dané registrace zákazníka.  
 • Uvedené ceny v Euro mají pouze informativní charakter!!!

 

V. Platební podmínky

 • Platba na dobírku - kupní cenu zaplatí spotřebitel na místě při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti (v dané měně).
 • Platba předem převodem na účet - kupní cenu zaplatí spotřebitel na účet 2201068203 / 2010 (jako variabilní symbol prosíme uvést číslo objednávky). Po obdržení platby bude zboží neprodleně odesláno.
 • Platba předem u nákupu nad 20.000,-Kč - v některých případech, zejména u zboží jež není v době objednávky na obchodě, zaplatí spotřebitel kupní cenu předem na výše zmíněný účet !!!

 

VI. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

 • Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže se jedná o více druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží 14 denní  lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), zák.č. 89/2012 Sb., může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 • Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou (elektronicky, dopisem atd.),  s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Spotřebitel se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi, řádně zabalené v balícím papíru.
 • Uvedené zboží odešle spotřebitel na adresu: Březina Jiří, Jilmoví 5, Pernštejnské Jestřabí 592 61
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

VII. Záruka na zboží

 • Všechno zboží nabízené prostřednictvím našeho obchodu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů (zejména znění § 2161 až § 2174, zák.č. 89/2012 Sb.) a dle záručních podmínek výrobce. Všechny výrobky jsou schváleny pro provoz v ČR.
 • V případě osobního odběru zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
 • V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zbožím k účelům , pro které není zboží určeno.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Ve společnosti BS BIKE řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Více informací tady:https://www.bs-bike.eu/content/83-ochrana-osobnich-udaju

  Zákony a předpisy:

  - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

  - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Další doplňující informace pro nákup v našem eshopu:

1) Dostupnost - v řádku "Dostupnost" je uvedena informace o aktuální dostupnosti zboží. SKLADEM = zboží máme aktuálně na skladě připraveno k odeslání;  SKLADEM U DODAVATELE =zboží je momentálně na skladě dodavatele, příp. výrobce a jeho doba dodání na Vámi zadanou adresu je od 3 do 5 dnů od objednávky; DO 3 DNŮ U VÁS = zboží bude na udané adrese zhruba do třech pracovních dnů od Vaší objednávky; NA DOTAZ = dostupnost objednaného zboží je nutno ověřit u dodavatele, příp. výrobce.

2) Postup vyhledávání zboží

V našem internetovém obchodě můžete použít řádek Vyhledávání, který slouží pro rychlý přístup k našemu zboží. Do řádku uvedete název požadovaného zboží, nebo část názvu a vyhledávač vyfiltruje všechny produkty v jejichž názvu se zadané slovo nachází.

3) Postup pro objednávku

Pokud se rozhodnete některý výrobek koupit, v podrobném popisu výrobku najdete tlačítko DO KOŠÍKU. Zadáte požadovaný počet kusů, vše překontrolujete a zadáte OBJEDNAT. Systém Vás převede k fakturačnímu a dodacímu formuláři, kde je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Potvrdíte, že jste se seznámili a souhlasíte s obchodními podmínkami a ODEŠLETE OBJEDNÁVKU. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, případně telefonicky.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Jak podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Pečujeme o weby